Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25, 0733-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Insändare i Lokaltidningen

  Av Carina Herrstedt den 13 mars, 2014

  pensins

  Klicka på bilden för större text!

 • Yrkande i budgetberedningen

  Av Carina Herrstedt den 2 mars, 2014

  Forskning visar att ju mer kommunalt idrottsstöd en kommun ger, desto mindre brottslighet
  finns det i kommunen. SD Landskrona föreslår därför ytterligare satsningar på Landskronaidrotten genom att lägga ett yrkande i budgetberedningen där vi yrkar på följande:

  Att Landskrona stad under kommande 5-års period, 2014-2018, avsätter totalt 1 mnkr till en idrottsfond eller motsvarande där staden stödjer idrottsföreningarna så att de kan ges möjlighet att utbilda ledare, domare, köpa in nödvändig utrusning m.m. 

  Att stadsledningskontoret ges i uppdrag att administrera upplägget.

  Läs hela yrkandet här: Yrkande budgetberedningen den 25 februari 2014

 • Motion angående Vindkraft:

  Av lars.ekvall den 19 februari, 2014

  Sverigedemokraterna tycker Landskrona stad bör göra ett uppehåll i uppförandet av vindkraftverk på land ,för att utvärdera miljökonsekvenserna och kunna få ett grepp om den verkliga kostnaden för denna typ av elproduktion. Sverigedemokraterna yrkar : – Att Landskrona stad tillsvidare gör uppehåll i utbyggnaden av den landbaserade vindkraften i Landskrona stad. – Att ge Miljöförvaltningen i uppdrag att noggrant undersöka miljöeffekterna och utreda möjligheten att till havs utplacera vindkraftverk i stadens havskustområden.
  Läs mer

 • Debatten om ensamkommande

  Av Carina Herrstedt den 17 februari, 2014

  Här kan du lyssna på fullmäktigedebatten angående ensamkommande, en debatt som media inte rapporterat en stavelse om.
  (klicka på bilden)

  fullm

 • Reservation, avtal om ensamkommande

  Av lars.ekvall den 2 februari, 2014

  ”Regeringens beslut tillsammans med MP om att tvinga kommuner att ta emot ensamkommande barn menar vi strider emot det kommunala självstyret och är ett övergrepp på demokratin.

  Vi menar att om en kommun inte anser sig ha råd eller förutsättningar att ta emot ensamkommande så skall staten inte gå in och tvinga dem, det är att likna vid utpressning.

  Det måste vara historiskt att Landskrona stad tecknar ett avtal där det redan från början står klart att motparten inte behöver följa avtalet utan kan hänvisa personer till Landskrona precis hur de vill, oaktat skrivet avtal. Det torde också vara historiskt och dessutom bryter det mot stadens jämställdhetspolicy att teckna ett avtal som endast gäller pojkar och helt exkluderar flickor.

  Då vi menar att avtalet bryter mot det kommunala självstyret såväl som mot stadens jämställdhetspolicy så har vi valt att avslå förslaget om att teckna avtal och reserverar oss därför mot kommunfullmäktiges beslut.”

  Länk till hela reservationen i PDF format