Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25, 0733-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Interpellation angående Landskrona gymnasium

  Av Carina Herrstedt den 6 april, 2015
  0

  Carina Herrstedts interpellation angående att så få elever väljer Landskrona som studieort. Carina ställer bl.a följande frågor till Utbildningsnämndens ordförande:

  • På vilket sätt arbetar förvaltningen för att locka elever att studera på hemmaplan?
  • Har orsakerna till de sjunkande siffrorna analyserats och vad visade i så fall dessa?

  Läs hela interpellationen nedan

  Interpellation från Herrstedt om skolan

 • Interpellation angående tiggeriet

  Av Carina Herrstedt den 6 april, 2015
  0

  Stefan Olssons interpellation till Torkild Strandberg angående tiggeriet där han bl.a. ställer följande fråga:

  Är du beredd att ta ett initiativ för att revidera Landskrona stads allmänna lokala ordningsföreskrifter, där en skrivelse t.ex. kan lyda som följande: ”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.”

  Klicka på länken nedan om du vill läsa hela interpellationen.

  Interpellation om tiggeri

 • Insändare angående tiggeri.

  Av Carina Herrstedt den 6 april, 2015
  0

  Stefan Olsson och Ulf Karlssons insändare angående tiggarna som slagit läger utanför Coop.

   

  olagligt byggande

 • Stefan Olsson nytt Kommunalråd i Landskrona

  Av Carina Herrstedt den 16 december, 2014
  0
  stiffe
  Stefan Olsson, kommunalråd Landskrona

  SD Landskrona har nu fått sitt första kommunalråd genom tiderna. Vi vill gratulera ordförande Stefan Olsson till posten och önska honom lycka till. Stefan kommer att jobba som kommunalråd på 50% vilket kommer att ge oss som parti bättre insyn i Landskronas politik och därigenom underlätta för oss att ta fram förslag till förbättringar. Vi ser detta som en klar framgång som åstadkommits genom idogt och målmedvetet långsiktigt arbete.

  SD Landskrona har genom sin vågmästarroll tagit ett stort och seriöst ansvar för de beslut som fattats, vår politik har breddats och vi är en seriös part att räkna med även framöver. Nu tar vi nya tag och ser med tillförsikt fram emot kommande år.

   

 • SD motsatte sig nytt avtal med Migrationsverket

  Av Carina Herrstedt den 14 december, 2014
  0

  När Landskronas avtal med Migrationsverket om ensamkommande skulle skrivas om så reserverade Sverigedemokraterna sig.

  ” Migrationsverket och länsstyrelsens hantering av ärendena gentemot kommunerna tyder på att både stat och Migrationsverket har fullständigt tappat greppet om migrationspolitiken, vilket kommer att få förödande konsekvenser för kommunerna, både socialt och ekonomiskt.

  Med hänvisning till ovanstående reserverar Sverigedemokraterna sig mot Individ och familjenämndens beslut 2014-12-11 att teckna avtal med migrationsverket.”

  Se vår reservation här: Reservation IoF ensamkommande.